Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią zawiadamia, że dnia 24.02.18 o godz.10.30 (pierwszy termin) w przypadku braku quorum o godz.11 (drugi termin) w Hotelu Orle w Gdańsku Sobieszewo, ul. Lazurowa 8 odbędzie się XXI  Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia.

Program  zebrania:

1)      Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania

2)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3)      Przyjęcie porządku obrad

4)      Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

5)      Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego

6)      Sprawozdanie finansowe za rok 2017

7)      Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a)      zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017

8)    Informacje ogólne o zamierzeniach Stowarzyszenia na rok 2018,

9)    Dyskusja i wolne wnioski

10)  Zakończenie zebrania walnego

O godzinie 11 rozpoczną się warsztaty psychologiczne dla młodzieży

“10 filarów dobrej komunikacji”

Warsztat o tym, jak polepszyć nasz sposób porozumiewania się z innymi, tak aby rozumieć i szanować się nawzajem, pomimo różnic między nami. Jak unikać błędów w komunikacji, które zatruwają nasze relacje. Każdy z tych błędów możemy zastąpić wprowadzeniem nowych zwyczajów, które pozwolą nam budować wzajemne zrozumienie.

Prowadzenie: Bożena Szymula

O godz.12 (po Walnym Zebraniu)  rozpoczną się warsztaty psychologiczne dla rodziców

“Życie w rodzinie z przewlekłą chorobą dziecka”

Warsztat o tym jakie zagrożenia dla więzi rodzinnych niesie przewlekła choroba dziecka i jak sobie z nimi radzić. Jak możemy zadbać o dobre relacje z dzieckiem i o jego zdrowie nie tracąc z oczu siebie i innych członków rodziny. Warsztat stworzy także przestrzeń dla wymiany doświadczeń przez uczestników.

Prowadzenie: Emilia Suszka

ok. 14 godziny przewidziany jest obiad dla uczestników warsztatów.

Małe dzieci spędzą czas na zabawie pod opieką animatorów.

Proszę o potwierdzenie przybycia na nr 695 619 841 lub e-mail graso@wp.pl do 15.02 br.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *