O Stowarzyszeniu

Początki działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych na Fenyloketonurię sięgają roku 1983, kiedy to rodzice zaczęli organizować się celem szukania produktów żywieniowych dla swoich dzieci. Pod skrzydłami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej przy ZW TPD.

W Gdańsku nawiązano wspaniałą współpracę z przyjaciółmi z Belgii i Norwegii. W Polsce nieocenioną pomoc niosła Komisja Charytatywna Episkopatu Polski przy Diecezji Gdańskiej, która sprowadzała produkty ze Stanów Zjednoczonych.

W 1986 roku pod patronatem TPD powstało Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią w Gdańsku, które liczyło 30 członków, a 20.01.1994 roku przy bardzo dużym wsparciu Pani dr. Jolanty Filipowicz z I Kliniki Chorób Dziecięcych Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Gdańsku powołano do życia GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ, którego Prezesem została Pani Hanna Skopek. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmowało: Trójmiasto, Słupsk, Lębork, Toruń, Grudziądz. Podstawowym celem nadal była pomoc rodzicom w zdobywaniu koniecznych dla dzieci produktów. W 1996 roku Stowarzyszenie było organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji “Postępy w diagnostyce i leczeniu fenyloketonurii”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Poznańskim i Śląskim w 1999 roku było inicjatorem utworzenia Federacji Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię o zasięgu ogólnopolskim. Federacja ta, reprezentuje chore dzieci na forum europejskim, biorąc udział w pracach ES PKU. Obecnie Prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia jest Pani Anna Drzazgowska.

Na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Stowarzyszenie wpisały się:

  • warsztaty żywieniowe dla dzieci,
  • zajęcia z psychologiem dla dzieci i młodzieży,
  • konferencje szkoleniowe dla dzieci i rodziców,
  • choinka,
  • Dzień Dziecka.

Przez ponad 20 lat Stowarzyszenie prężnie działało i rozwijało się dzięki ciężkiej pracy Zarządu, w skład którego wchodzili:

Krzysztof Socha – Prezes Zarządu

Grażyna Socha – Sekretarz

Bogusława Krysiak – Skarbnik

Członkowie:

Beata Majewska, Monika Słupska, Monika Skopek, Justyna Justka, Marek Justka

Po wielu latach pracy na rzecz społeczności z PKU, wspólnych spotkań i tworzenia wspaniałych wspomnień, w 2020r członkowie Zarządu jednogłośnie ustąpili ze swojego stanowiska. Wyłoniono nowych przedstawicieli Stowarzyszenia, spośród jego licznych członków. Od tego czasu jako nowy Zarząd staramy się kontynuować bogatą historię naszego Stowarzyszenia oraz zapewniać Państwu wsparcie w życiu z Fenyloketonurią.

Skład Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią:

Anna Drzazgowska – Prezes

Aleksandra Justka – Sekretarz

Izabela Gontarek – Skarbnik

Członkowie:

Adam Gontarek

Maria Słupska

Tomasz Kizło