Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarządu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią zawiadamia, że dnia 25.02.2017 r. (sobota) odbędzie się XX Jubileuszowe Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia w Starym Maneżu w Gdańsku, ul. Słowackiego 23. # godz.10.00 (pierwszy termin) # w przypadku braku quorum o godz.10.30 (drugi termin). Program zebrania:

1) Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania;

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Przyjęcie porządku obrad;

4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;

5) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego;

6) Sprawozdanie finansowe za rok 2016;

7) Podjęcie uchwał w przedmiocie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.

Informacje ogólne o zamierzeniach Stowarzyszenia na rok 2016 Potwierdzenie przybycia do 21.02.2017 r. pod nr tel. 695 619 841 lub e-mail graso@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *