Spotkanie Choinkowe 2011

W dniu 26 lutego 2011 roku, w pensjonacie “Zatoka” w Sopocie, odbyło się spotkanie choinkowe dla podopiecznych Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią oraz XV Jubileuszowe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Program zebrania był następujący:

  • Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2010.
  • Sprawozdania finansowe za rok 2010.
  • Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
     i udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2010.
  • Informacje ogólne o zamierzeniach Stowarzyszenia.
  • Wolne wnioski.

W międzyczasie dzieci i młodzież mogły obejrzeć specjalnie przygotowane na tą okazje przedstawienie oraz wziąć udział w różnorakich zabawach. Po zabawie był poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na koniec Święty Mikołaj wręczył paczki wszystkim podopiecznym naszego Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *